חשבון עובדי מדינה

החשבון שמשקיע יותר בעובדי מדינה

מגוון שירותים והטבות,לניהול חשבון יעיל שחוסך זמן וכסף!

כבנק המתמחה בפעילות בשווקי ההון והכספים, חשוב לנו להשקיע קודם כל בכם. לכן יצרנו במיוחד בשבילכם חשבון הטבות, המותאם לצורכיכם באופן אישי.

הבינלאומי מתחייב להעניק לכם שירות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ומגוון רחב של הטבות.

 • הלוואה "ללא ריבית"(2) עד 50,000 ₪ לתקופה של עד 36 חודשים. 
  סכום ההלוואה ומס' התשלומים יהיו פועל יוצא של גובה המשכורות המועברות לחשבון.
  סכום זה יחושב בהתאם לממוצע המשכורות שיועברו לחשבון בשלושת החודשים שקדמו
  למועד מימוש ההטבה(3).

                או

 • מענק הצטרפות עד 1,500 ₪(4) - המענק יהיה פועל יוצא של גובה המשכורות המועברות לחשבון עפ"י ממוצע 3 חודשי משכורת אחרונים שלפני מימוש ההטבה.


מגוון הטבות ייחודיות ללקוחות חדשים וקיימים

הטבות בניהול חשבון עו״ש במטבע ישראלי:(5)

פטור מעמלות פעולה ע״י פקיד​

 • הפקדת מזומן
 • משיכת מזומן
 • הפקת ומסירת תדפיס לבקשת לקוח
 • העברה / הפקדה לחשבון אחר
 • פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי)
 • הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים, עד 20 שיקים)
 • תשלום שובר
 • עמלת פריטת מזומן (עד 10,000 ₪)

 

פטור מעמלות פעולה בערוץ ישיר

 • משיכת מזומן במכשיר אוטומטי
 • חיוב בכרטיס אשראי 
 • הפקדת מזומן
 • זיכוי חשבון באמצעות מסלקה
 • העברה או הפקדה לחשבון אחר
 • תשלום שובר
 • שאילתת מידע בכל נושא
 • הפקדת שיק - לרבות באמצעות תיבת שירות (לכל קבוצת שיקים, עד 20 שיקים)
 • משיכת שיק
 • חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע

פטור מעמלות השלמה למינימום

וגם פנקסי שיקים רגילים חינם(6)

וגם מסגרת אשראי מורחבת בתנאים יחודיים(7)
 

 • פטור מעמלת הקצאת אשראי במטבע ישראלי
 • מסגרת ראשית בגובה משכורת ועד 40,000 ש"ח בריבית של החל מפריים בלבד

 

הלוואות בתנאים ייחודיים

הלוואות לכל מטרה (מלבד דיור):(8)
מגוון הלוואות ייחודיות בסכום של עד 150,000 ₪ או עד 10 משכורות (הנמוך מבניהם), לתקופה של עד 120חודשים - פרטים בסניפים
הלוואה לרכישת רכב פרטי חדש:(9)
בבינלאומי תוכלו ליהנות מהלוואות בסכום של עד 80% משווי הרכב או עד 250,000 ₪ (הנמוך מבניהם) בריבית ייחודית לתקופה של עד 60 חודשים

 


משקיעים במוצרים ושירותים שמתאימים לכם
כשאנחנו אומרים שאנחנו משקיעים בכם, אנחנו מתכוונים לזה: לעולם לא נפסיק להיות יצירתיים ולהציע לכם תכניות ומסלולים שמתאימים למהלך הקריירה שלכם ועונים לצרכים המדויקים שלכם.

הלוואות לכל מטרה (2) הלוואת אונליין - עד 84 חודשים ללא ערבים (2)

הוראת קבע לחיסכון במט"ח

ייעוץ פנסיוני בחינם

משקיעים בתיק ההשקעות שלכם
הבנק הבינלאומי מתמחה בשוק ההון ומציע למורים סל מוצרים והטבות ייחודילניהול ומסחר בתיק ההשקעות.

משקיעים בכם בדיגיטל: בנקאות דיגיטלית מתקדמת בבינלאומי
לבנק הבינלאומי אפליקציה בנקאית מתקדמת המאפשרת לצפות בקלות במידע על החשבון

(1)הטבת ההצטרפות מיועדת ללקוחות חדשים בבנק, הפותחים חשבון משכורת (לא עסקי).
(2)הלוואה זו נושאת ריבית בשיעור של פריים + 4.9% .ללקוח שיעמוד בתבחיני המבצע (תבחיני הזכאות למועדון) יבוצע מידי חודש בחודשו חיוב וזיכוי ריבית. ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום. תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון. פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות
להעמדת אשראי. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק.
(3)אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. על מנת ליהנות מהטבת ההלוואה ללא ריבית יש לעמוד בתבחין העברת משכורת ובהתאם לגובה שנקבע בתבחיני המועדון וזאת לאורך כל תקופת ההלוואה.
(4)המענק יינתן לאחר 3 חודשים בהם הועברו משכורות לחשבון. מתן המענק יקבע בהתאם לממוצע 3 חודשי המשכורות המועברות לחשבון שלפני מימוש ההטבה. יובהר כי יינתן מענק אחד לחשבון.
(5)מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש.
(6)בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות שירות הבינלאומי אונליין )מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה( לרבות באמצעות האפלקציה.
(7)אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
(8)פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. העמדת אשראי כפופה לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה
לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה
שלא במלוא הסכום. תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון.
(9)הרכב ישועבד לטובת הבנק בעת שחרורו מהמכס. כמו כן, על הרוכש יהיה לבטח את הרכב בביטוח מקיף עם סעיף שיעבוד לטובת הבנק.

כללי: תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק www.fibi.co.il , וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל הטבות וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד.

מבצע עובדי מדינה : מבצע זה מיועד ללקוחות פרטיים עובדי מדינה. ההצטרפות למבצע מותנית בצירוף החשבון לשירות דואר און-ליין. אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע הבנק רשאי לשנות את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת. ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) או ללקוח קיים (פרטי ולא עסקי) ומותנות בכך שיופקדו בו, במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת ההטבות, ובלבד שלפחות אחת מהמשכורות היא של עובד המדינה, ובסכום של לפחות 5,000 ש"ח הכל מפורט בטופס ההצטרפות למבצע. יובהר כי לקוח חדש הינו לקוח שלא ניהל חשבון פעיל ב- 5 השנים האחרונות.

משכורת: סך המשכורות החודשיות, לרבות קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי: זקנה, שארים ) 13101-08-4 (, נכויות - נכות, ניידות, נפגעי עבודה, שיקום, סיעוד, אסירי ציון (60697-08-3 ), הבטחת הכנסה (13110-08-5), איבה – מ. הביטחון (15690-10-0), נכות (14354-10-4), פנסיה רוסיה (37249-2) וקצבאות ממשרד הביטחון: נכות (4090) אלמנות ומשפחות שכולות (79322) ) של כל השותפים בחשבון המופקדות לחשבון באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ). מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינן בגדר משכורת. הפקדת משכורת כאמור שלא באמצעות מס"ב טעונה אישור הבנק מראש.

הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

אשראי: פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ריבית פריים (P): "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מפעם לפעם, בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת ע"י הבנק.