חשבון ארגון המורים

משקיעים במורים: חשבון ייחודי לחברי ארגון המורים

חשבון start-up למורים מיועד למורים חברי ארגון המורים ובני משפחותיהם. 
כבנק המלווה את המשק הישראלי מזה שנים רבות ומכיר לעומק את הסקטורים השונים בו, אנו יודעים להתאים למורים ומורות מעטפת שירות ייחודית המתאימה לצרכיהם. בהתאם לכך הבנק הבינלאומי בנה עבור חברי ארגון המורים מגוון מוצרים פיננסיים והטבות אותן הבנק גאה  להעניק למי שמשקיעים רבות  בילדים של כולנו.

משקיעים בכם כבר מהשיעור הראשון: הטבות ללקוחות חדשים

 • פטור ל-5 שנים מתשלום עמלות* 

עמלות פעולה על ידי פקיד ועמלות פעולה בערוץ ישיר  בעו"ש מטבע ישראלי (לרבות עמלת מינימום חודשית בעו"ש מטבע ישראלי).

*הערה - מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש

 • הלוואה לפותחי חשבון משכורת חדשים

סכום ההלוואה: עד 30,000 ש"ח

תקופת ההחזר: עד 30 חודשים

שיעור הריבית: "ללא ריבית"(1) והצמדה

 • מסגרת משיכת יתר ללא ריבית בגובה המשכורת(2) - עד לסכום של 10,000 ₪ לתקופה של שנה
 • פנקסי שיקים חינם  – כל שנה למשך 4 שנים

5 פנקסי שיקים רגילים חינם מדי שנה למשך תקופת המבצע למזמינים באמצעות אתר ה- on-line.

*הערה - (מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה) לרבות באמצעות האפליקציה

 • פעילות מט"ח בתנאים מיוחדים למשך 4 שנים

50% הנחה מתעריפון הבנק לעמלת חליפין מט"י-מט"ח

30% הנחה מתעריפון הבנק להעברה חד פעמית של מט"ח לחו"ל ומחו"ל

משקיעים בהגשמת החלומות שלכם: הלוואות שמבינות מורים ללקוחות חדשים מעבירי משכורת מורה (עובד הוראה) חבר "ארגון המורים"(2+3).

הלוואה לכל מטרה בריבית קבועה תואמת לריבית החשכ"ל 
הלוואה מסובסדת על ידי ארגון המורים - ללא התחייבות להעברת המשכורת!

 • סכום ההלוואה: עד 30,000 ש"ח

 • תקופת ההחזר: עד 36 חודשים

 • שיעור הריבית: ריבית קבועה השווה לריבית החשכ"ל ביום הענקתה.

 • *הערה- ניתן לנצל את ההלוואה פעם אחת בלבד. (נכון ל- 01.05.2024 שיעור ריבית בחשכ"ל הינו 5%)

הלוואה לכל מטרה (למעט דיור) למעבירי משכורת

​הבנק מציע לחברי ארגון המורים מגוון הלוואות לכל מטרה:

 • בסכום של עד 120,000 ₪ 
 • לתקופה של עד 72 חודשים בתשלומים חודשיים של קרן וריבית
 • שיעורי ריבית - החל מפריים +0.5% לשנה 

*הערה - למעסיקים להם קיים הסדר עם הבנק למתן הלוואות בניכוי מהשכר, סכום ההלוואה  הינו עד 120,000 ₪  עד 72 חודשים בשיעור ריבית של פריים - 0.5% לשנה. 
הלוואות בניכוי משכר יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולקבלת הפנייה חתומה ע"י המעביד. תוקף ההפניה למשך חודש ימים מהתאריך הנקוב בה.
ניתן לבחור את אחת משתי ההלוואות הנ"ל.

הלוואות נוספות

יש לכם צורך בהלוואה אחרת? הינכם מוזמנים לפנות בכל עת אל הסניף לקבלת מידע על הלוואות נוספות העומדות לרשותכם ומתאימות לצרכיכם

 

משקיעים במוצרים ושירותים שמתאימים לכם
כשאנחנו אומרים שאנחנו משקיעים בכם, אנחנו מתכוונים לזה: נמשיך  להיות יצירתיים ולהציע לכם תכניות ומסלולים שמתאימים למהלך הקריירה שלכם העונים על הצרכים והחלומות שלכם

הלוואות לכל מטרה

הלוואה בקליק

הוראת קבע לחיסכון במט"ח

 ייעוץ פנסיוני ללא עלות

חולמים על בית? מגוון משכנתאות בבינלאומי (3)
עד 3000 שקלים החזר על התשלום הראשון של המשכנתא ע"ח הבנק
משקיעים בכם כדי שתרגישו בבית
לקיחת משכנתא היא צעד רציני והחלטה כלכלית משמעותית בחיים. יועצי המשכנתאות המקצועיים שלנו ישמחו לייעץ לכם וללוות אתכם בתהליך אישי, מהיר ונוח.

חיסכון לכל ילד

משקיעים בתיק ההשקעות שלכם
הבנק הבינלאומי מתמחה בשוק ההון ומציע למורים סל מוצרים והטבות ייחודי לניהול ומסחר בתיק ההשקעות.

משקיעים בכם בדיגיטל: בנקאות דיגיטלית מתקדמת בבינלאומי
לבנק הבינלאומי אפליקציה בנקאית מתקדמת המאפשרת לצפות בקלות במידע על החשבון.

לתשומת לבך, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את הפרטים הנדרשים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך

הפרטים שתמסור ישמשו לצורך התאמת השירותים שהבנק יוכל להציע לך ולמשלוח דברי פרסומת והצעות שיווקיות מטעם הבנק (בכפוף להסכמתך לעיל). פרטים אלו יוחזקו, כולם או חלקם במאגרי המידע של הבנק.

תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק.

(1) הלוואה זו נושאת ריבית בשיעור של פריים + 4.9% .ללקוח שיעמוד בתבחיני המבצע (תבחיני הזכאות למועדון) יבוצע מידי חודש בחודשו חיוב וזיכוי ריבית. ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום. תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון. פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק.

(2) פרסום זה  אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. העמדת אשראי כפופה לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

(3) ההטבה למורה (עובד הוראה) חבר "ארגון המורים" בלבד ולא לבני משפחה.

הבנק רשאי לשנות את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק www.fibi.co.il , וכן להסדרים הנהוגים בבנק.

אין כפל הטבות, וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד. הסדרת הזכאות לקבלת ההטבות הינה באחריות הלקוח ומותנית בין היתר בהצגת תעודת חבר ארגון המורים.

מבצע מורים: ההצטרפות למבצע מותנית בצירוף החשבון לשירות דואר און-ליין. ההצטרפות למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק בלבד. הטבות המבצע מותנות בעמידה בפועל בתנאים ובתבחינים שונים כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע. אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע. ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) ומותנות בכך שיופקדו בו, במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת מההטבות, משכורות חודשיות בסך 4,000 ₪ ומעלה וגם ביצוע 5 פעולות ומעלה בחשבון, מהפעולות המפורטות בתעריפון כ - ״פעולה ע״י פקיד״ או כ - ״פעולה בערוץ ישיר״. הכל כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע. יובהר כי לקוח חדש הינו לקוח שלא ניהל חשבון פעיל ב 5- השנים האחרונות.

"משכורת" - סך המשכורות החודשיות (של כל השותפים בחשבון) בסכום הנקוב בטופס ההצטרפות, לרבות קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי: זקנה, שארים (13101-08-4), נכויות- נכות ,ניידות ,נפגעי עבודה ,שקום ,סיעוד,אסירי ציון. (60697-08-3), הבטחת הכנסה (13110-08-5), איבה – מ.הביטחון (15690-10-0), נכות (14354-10-4), פנסיה רוסיה (37249-28-1) קצבאות ממשרד הביטחון: נכות (4090) אלמנות ומשפחות שכולות (79322).(של כל השותפים בחשבון) המופקדות לחשבון באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ) . מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינן בגדר משכורת. הפקדת משכורת כאמור שלא באמצעות מס"ב טעונה אישור הבנק מראש.

הטבות בעמלות - כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

אשראי: פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא גם בהתאם לנהלים ולמתן הלוואות לדיור.אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

פריים (P): ״ריבית בסיסית״ הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת ומפורסמת ע״י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק www.fibi.co.il