חשבון צעירים

חשבון צעיר: משקיעים בחשבון הראשון שלכם

תנאים והטבות לניהול חשבון צעיר (14-20)

חשבון צעיר מיועד ללקוחות פרטיים בגילאי 14-20. החשבון הייחודי מעניק לצעירים סל הטבות ומוצרים פיננסיים המתאים בדיוק לצרכים ולאתגרים העומדים בפניהם ומשמש כדרך הטובה ביותר להיכנס לעולם ניהול הכספים והבנקאות.

רוצים להתחיל את הדרך שלכם בעולם הבנקאות והפיננסים ברגל ימין? חשבון צעיר הוא הדרך הנכונה – חשבון בנק שמשקיע בכם.

הטבות בפתיחת חשבון צעיר
 • פטור מעמלות פעולה על ידי פקיד ועמלות פעולה בערוץ ישיר– לרבות עמלת השלמה למינימום  (1)
 • פטור מעמלת הקצאת אשראי
 • הטבה במסגרת משיכת יתר(2)
  מסגרת משיכת יתר של עד 1,000 ₪ בריבית שנתית של פריים בלבד
 • כרטיסי חיוב ואשראי (2)(ניתן להזמין מגיל 16 ומעלה)
  סניפומט נוער
  פטור מדמי כרטיס ויזה (כ.א.ל.)  נוער
  פטור מדמי כרטיס ישראכארט צעיר(2) ודיירקט צעיר 
 • פנקס שיקים רגיל אחד חינם בשנה קלנדרית

משקיעים במוצרים ושירותים שמתאימים לכם
כשאנחנו אומרים שאנחנו משקיעים בכם, אנחנו מתכוונים לזה: לעולם לא נפסיק להיות יצירתיים ולהציע לכם תכניות ומסלולים שמתאימים למהלך הקריירה שלכם ועונים לצרכים המדויקים שלכם.

הוראת קבע לחיסכון במט"ח

משקיעים בכם בדיגיטל: בנקאות דיגיטלית מתקדמת בבינלאומי
לבנק הבינלאומי אפליקציה בנקאית מתקדמת המאפשרת לצפות בקלות במידע על החשבון.

להתחלת פתיחת חשבון מהבית >
 

סרטון הדרכה לפתיחת חשבון מקוון (גילאי 16-18)

פתיחת חשבון צעיר (גיל 14-16) טעונה הסכמת הורים.

1. מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש.

2. פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. העמדת אשראי כפופה לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.


חשבון צעיר: חשבון עו"ש ליחידים, המתנהל ע"י קטין/צעיר בגיל 20-14. צעיר יוכל לצרף שותף לחשבון רק עם הגיעו לגיל 18. סיווג "חשבון צעיר" יהיה בתוקף עד לשיוך החשבון לקבוצת אוכלוסייה אחרת/מועדון אחר או עד הגיעו של בעל החשבון לגיל 20 (ובחשבון משותף- עד הגיעו של אחד השותפים לגיל 20), לפי המוקדם מביניהם.

כללי: אין כפל הטבות. חשבון המסווג כ"חשבון צעיר" לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת (במסגרת קבוצת אוכלוסייה אחרת/ מבצע של הבנק/באופן אחר) למעט הטבות פרטניות בעמלות והטבות בעמלות לפעולות באינטרנט (וזאת כאמור, ללא כפל הטבות). הבנק רשאי לשנות את ההטבות ו/או להפסיקן בכל עת. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן שירותים לרבות מתן אשראי כלשהו. השירותים כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר www.fibi.co.il , כן להסדרים הנהוגים בבנק.
הסדרת הזכאות לקבלת ההטבות הינה באחריות הלקוח.

הטבות בעמלות: ההטבה בעמלות לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, והן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת לעיל. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות, הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן (ללא הטבה). כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידם ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון").

אשראי וכרטיסי אשראי: אשראי וכרטיסי אשראי יינתנו מגיל 16 בלבד בכפוף לשיקול דעת הבנק, להמצאת בטחונות לשביעות רצונו ולהסכמת ההורים. ההטבות בכרטיס האשראי, לרבות הפטור מדמי כרטיס, הינן באחריות חברות כרטיסי האשראי, וכפופות לתנאי המועדון של החברות המתפרסמים באתר שלהן. ההטבה יכולה להשתנות מעת לעת או להתבטל ע"י חברות כרטיסי האשראי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

פריים (P): "ריבית בסיסית"  הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מעת לעת, ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק .