דוח הפרשי שכר

דו"ח פומבי לשנת 2022

הבנק הבינלאומי מחויב לקידום ערכים חברתיים בכלל ומניעת אפליה בפרט ודוגל בשוויון הזדמנויות בסביבת העבודה. שיעור הנשים המועסקות בקבוצת הבינלאומי עומד על 70% ושיעור הנשים המנהלות בקבוצה עומד על 59%. שכר הבסיס לכל עובד/ת בבנק מוגדר על פי תפקיד ודרגה ואינו מתייחס או מושפע ממגדר העובד/ת.

פערי השכר המוצגים בדוח הינם פערים לא מהותיים ברובם המכריע, לעיתים לטובת הנשים ולעיתים לטובת הגברים ללא חוקיות מגדרית. ככלל, הפערים אינם נובעים ממגדר אלא מנסיבות הקשורות בוותק, שעות נוספות, משמרות או הניסיון התעסוקתי של העובד/ת.