תעריפון עמלות לעסקים גדולים

להלן תעריפון הבנק לעסקים גדולים החל מתאריך 2/4/2024

תעריפון מלא לעסקים גדולים

תעריפון לעסקים גדולים לפי נושאים