הטבות והקלות לכלל לקוחותינו

הבנק הבינלאומי משתתף בצער משפחות הנרצחים, בדאגה לחטופים, מאחל החלמה מהירה לפצועים ומחזק את ידי חיילי צה"ל, כוחות הביטחון והמתנדבים. אנו פועלים ככל הניתן על מנת לאפשר ללקוחותינו להמשיך ולקבל שירות וסיוע פיננסי בתקופה קשה זאת. כחלק מהמאמצים ניתנו הקלות בכלל וללקוחות תושבי העוטף ולכוחות הביטחון בפרט. בימים אלו בנק ישראל יצא עם מתווה הקלות חדש, אנו עומלים על יישומן בימים הקרובים. רצוי להתעדכן מעת לעת בעמוד זה. בתקווה לימים שקטים יותר.

דחיית תשלומי הלוואה ל-3 חודשים

דחיית תשלומי ההלוואה לתקופה של שלושה חודשים (גם דחיית קרן וגם דחיית החזר הריבית).

הדחייה תעשה ע"י פירעון ההלוואה הקיימת והקמה מחדש עם 3 חודשי גרייס באותם תנאים של ההלוואה המקורית.

להגשת הבקשה יש להיכנס ל'התכתבות עם בנקאי' באתר המזוהה >

* לקוחות עיסקיים: אשראי עסקי עם מחזור פעילות עד 25 מיליון ש"ח, לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.

הגשת הבקשה תתאפשר עד ה- 30.09.24. 

הקלות לבעלי משכנתא

הקפאת (דחיית) תשלומי משכנתא

  • הקפאה יזומה – דחייה זמנית של תשלומי קרן בלבד (עד שנה)

באפשרותכם להגיש בקשה לדחייה זמנית (הקפאה) של תשלומי הקרן כך שבתקופת ההקפאה ההלוואה תחויב בתשלומי ריבית בלבד.

הקפאה זו, ככל שתאושר, תתבצע ללא דחיית מועד הפירעון הסופי של ההלוואה, באופן שהיתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה תיפרס מחדש לפי תנאי ההלוואה ובכלל זה תישא ריבית ו/או הפרשי הצמדה לפי תנאי ההלוואה.

  • הקפאה יזומה – דחייה זמנית של תשלומי קרן +ריבית ההלוואה (עד 3 חודשים) 

באפשרותכם להגיש בקשה לדחייה זמנית (הקפאה) של תשלומי הקרן+הריבית

הקפאה זו, ככל שתאושר, תתבצע ללא דחיית מועד הפירעון הסופי של ההלוואה, באופן שהיתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה תיפרס מחדש לפי תנאי ההלוואה ובכלל זה תישא ריבית ו/או הפרשי הצמדה לפי תנאי ההלוואה.

באם מאושרת ההקפאה, ביצוע ההקפאה יהיה פטור מעמלת "שינוי ותיקון בתנאי הלוואה"

למידע נוסף בנושא הקפאות משכנתא לחץ כאן >

הגשת הבקשה תתאפשר עד ה- 30.09.24. 

הגדלת מסגרת משיכת יתר

באפשרותך להגיש בקשה להגדלת מסגרת משיכת היתר בעו"ש שלך במידה הצורך.

למעבר לעדכון מסגרת משיכת יתר ישירות באתר >

הנפקת כרטיס אשראי דיגיטלי חדש

כרטיס אשראי שמיד עם הנפקתו ניתן לעשות בו שימוש.

תוכלו לצרף את הכרטיס לארנק הדיגיטלי לטובת ביצוע רכישות וגם לבצע עסקאות באמצעות האינטרנט ו/או עסקאות טלפוניות מבלי להמתין לקבלת כרטיסכם הפיזי.

למידע נוסף על כרטיס אשראי דיגיטלי >

* בשלב זה ניתן להנפיק כרטיס דיגיטלי כאל (הנפקה ראשונית ולא עקב אובדן/גניבה).

הנפקת כרטיס אשראי דיגיטלי במקרה של אובדן/גניבת כרטיס מסוג ישראכרט/ אמריקן אקספרס

במקרה שאבד או נגנב לך כרטיס אשראי מסוג ישראכרט או אמריקן אקספרס ניתן לדווח אובדן/גניבה ולבקש כרטיס חליפי, בשני אופנים: 

1. לפנות לסניף ולעדכן על אובדן/גניבה, הכרטיס יחסם מיידית ויום למחרת יופק כרטיס דיגיטלי כמפורט בהמשך
2. לפנות לביצוע הדיווח באתר/אפליקציית ישראכרט. לאחר ביצוע הדיווח הכרטיס יחסם מיידית ובסיום התהליך יונפק לך מיידית כרטיסי דיגיטלי כמפורט בהמשך.

קבלת מספר הכרטיס החדש  - לאחר הדיווח (בסניף או באפליקציית ישראכרט), ישלח אליך סמס הכולל דרישת הזדהות. לאחר ביצוע הזיהוי, ניתן יהיה לצפות במספר הכרטיס החליפי (ע"י קישור שיתקבל) ולהעלותו לארנק.

הסמס ישלח:

  • באופן מיידי אם הפעולה בוצעה באפליקציית ישראכרט 
  • יום למחרת אם הפעולה בוצעה במערכות הבנק

עדכונים בפעילות הסניפים

בעקבות המצב הביטחוני קיימים שינויים בפעילות הסניפים.

לצפייה בעדכוני פעילות הסניפים >

הקלות נספות לאוכלוסיות זכאיות

להקלות והטבות נוספות וייחודיות לאוכלוסיות זכאיות

לתשומת ליבך, על מנת לשקול כדאיות נטילת ההלוואה יש לבדוק את מכלול הנכסים וההתחייבויות בחשבונך לרבות התשואה בגינם, המידע מפורט באתר האינטרנט.  אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו . ההצטרפות לשירותים הישירים וביצוע פעולות הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק ובחתימה על הטפסים הרלוונטיים. הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע ו/או המוצרים או להפסיק להציעם בכל עת.  פריים – "הריבית הבסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת. אי עמידה בפרעון ההלוואות עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

1. דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה. לכן, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), לצורך קבלת החלטה מושכלת.