הטבות והקלות ללקוחות המשתייכים לאוכלוסיות זכאיות

הבנק הבינלאומי משתתף בצער משפחות הנרצחים, בדאגה לחטופים, מאחל החלמה מהירה לפצועים ומחזק את ידי חיילי צה"ל, כוחות הביטחון והמתנדבים. אנו פועלים ככל הניתן על מנת לאפשר ללקוחותינו להמשיך ולקבל שירות וסיוע פיננסי בתקופה קשה זאת. בתקווה לימים שקטים יותר.

קו חירום לתושבי הדרום, העוטף וקו העימות בצפון, במספר 03-5130084

גם בימים אלו חשוב לנו להיות זמינים עבורכם, הקמנו מוקד טלפוני ייעודי לתושבי הדרום, העוטף וקו העימות בצפון במספר 03-5130084.

שעות פעילות המוקד בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 08:00-19:00, ובימי שישי בין השעות 08:00-13:00.

דחיית תשלומי הלוואה ללא ריבית וללא הצמדה

דחיית תשלומי ההלוואה לתקופה של שלושה חודשים (גם דחיית קרן וגם דחיית החזר הריבית), ללא ריבית וללא הצמדה בגין סכום הדחייה1

 • ללקוחות פרטיים בעלי אשראי צרכני בסכום מצטבר של עד 100,000 ש"ח
 • לעסקים בעלי מחזור הכנסות עד 25 מיליון ש"ח, בעלי אשראי עסקי בסכום מצטבר של עד 2 מיליון ש"ח 

 

אוכלוסייה זכאית:

 • לקוחות תושבי העוטף והדרום (לקוחות שגרים עד 30 ק"מ מגבול רצועת עזה -לרשימת היישובים >)
 • משתתפי מסיבת הנובה/פסיידאק/מידברן (בכפוף להצגת אסמכתא)
 • משרתי מילואים ומגויסי צו 8 (בכפוף להצגת אסמכתא/הצהרת לקוח) או משרתי מילואים אשר התקבל בחשבונם הפרטי מענק מילואים בחודש ינואר.
 • אוכלוסייה שפונתה מביתה (ע"י גורם מדיני רשמי)
 • אוכלוסייה המתגוררת בישובי הצפון שטרם פונו, כפי שהוגדרו ע"י בנק ישראל - לרשימת היישובים >
 • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, ילדים ואחים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים (בכפוף להצהרת לקוח)

להגשת הבקשה יש להיכנס ל'התכתבות עם בנקאי' באתר המזוהה > או בפנייה ישירה לסניף.

הגשת הבקשה תתאפשר עד ה- 30.09.24. 

לקוחות שכבר מימשו את האפשרות לדחייה יכולים לפנות ולבקש דחייה של 3 חודשים נוספים

דחיית תשלומי המשכנתא לתקופה של שלושה חודשים ללא ריבית

דחיית תשלומי המשכנתא לתקופה של שלושה חודשים (קרן + ריבית) ללא ריבית בגין סכום הדחיה וללא עמלות.

סך התשלומים שהוקפאו ייפרסו כהלוואה נפרדת ללא ריבית לתקופה של חמש שנים מתום תקופת ההקפאה, כאשר התשלום בגינה יחל בחלוף שנה למשך 4 שנים.

לבקשת הקפאת תשלומים יש לפנות באמצעות 'התכתבות עם בנקאי'>  (תחת נושא ראשי: טיפול במשכנתא קיימת, נושא משני: הקפאת תשלומי משכנתא)

הגשת הבקשה תתאפשר בשלב זה עד ה- 30.09.24, בהתייחס לדירה ראשונה ומשפרי דיור בלבד.

אוכלוסייה זכאית:

 • לקוחות תושבי העוטף והדרום (לקוחות שגרים עד 30 ק"מ מגבול רצועת עזה - לרשימת היישובים >)
 • משרתי מילואים ומגויסי צו 8 (בכפוף להצגת אסמכתא/הצהרת לקוח) או משרתי מילואים אשר התקבל בחשבונם הפרטי מענק מילואים בחודש ינואר.
 • משתתפי מסיבת הנובה/פסיידאק/מידברן (בכפוף להצגת אסמכתא)
 • אוכלוסייה שפונתה מביתה  (ע"י גורם מדיני רשמי)
 • אוכלוסייה המתגוררת בישובי הצפון שטרם פונו, כפי שהוגדרו ע"י בנק ישראל - לרשימת היישובים >
 • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, ילדים ואחים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים (בכפוף להצהרת לקוח)

 

לקוחות שכבר מימשו את האפשרות לדחייה יכולים לפנות ולבקש דחייה של 3 חודשים נוספים.

לצפייה בהקלות לאוכלוסיות נוספות >

פטור מתשלום ריבית על יתרות חובה מאושרות בחשבון העו"ש ללקוחות פרטיים ועיסקיים (אוברדרפט)

פטור מתשלום ריבית על יתרות חובה מאושרות בחשבון העו"ש ללקוחות פרטיים (אוברדרפט) 

 • עד לסכום של 10,000 ₪ או עד לגובה המסגרת המאושרת - הנמוך מבין השניים 
 • משרתי מילואים אשר התקבל בחשבונם הפרטי תקבול ממופת מילואים בחודשים יולי-ספטמבר יקבלו את ההטבה באופן אוטומטי לחשבונם בין התאריכים 01.07.2024-30.09.24 אם חשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה בתאריך 21.6.24.
 • הפטור יינתן אוטומטית ללא צורך בפנייה לסניף

אוכלוסייה זכאית:

 • לקוחות תושבי העוטף והדרום (לקוחות שגרים עד 30 ק"מ מגבול רצועת עזה - לרשימת היישובים >)
 • משתתפי מסיבת הנובה/פסיידאק/מידברן (בכפוף להצגת אסמכתא)
 • אוכלוסייה שפונתה מביתה (ע"י גורם מדיני רשמי)
 • בעלי קרבה ראשונה משפחות למי שקיפחו את חייהם או לחטופים או לנעדרים (בכפוף להצהרת לקוח)

* אוכלוסייה המתגוררת בישובי הצפון שטרם פונו, כפי שהוגדרו ע"י בנק ישראל - לרשימת היישובים > ומשרתי מילואים אשר התקבל בחשבונם הפרטי מענק מילואים בחודש ינואר, ייהנו מההטבה בין התאריכים 01.04.24 עד ל 30.06.24. אם חשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה בתאריך 03.03.2024.

 

פטור מתשלום ריבית על יתרות חובה מאושרות בחשבון העו"ש ללקוחות עיסקיים עם מחזור פעילות של עד 5 מיליון ש"ח (אוברדרפט) 

 • עד לסכום של 30,000 ₪ או עד לגובה המסגרת המאושרת - הנמוך מבין השניים 
 • ההטבה תינתן בין התאריכים: 30.06.24- 01.01.24 (ללקוחות אשר בתאריך 15.12.23, חשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה)
 • הפטור יינתן אוטומטית ללא צורך בפנייה לסניף
 • אוכלוסייה זכאית:

 • בתי עסק הממוקמים בעוטף ובדרום (עד 30 ק"מ מגבול רצועת עזה - לרשימת היישובים >)
 • בתי עסק אשר בעליהם משרתי מילואים מגיויסי צו 8 (בכפוף להצגת אסמכתא/הצהרת לקוח). 
 • משתתפי מסיבת הנובה/פסיידאק/מידברן (בכפוף להצגת אסמכתא)
 • בתי עסק אשר פונו (ע"י גורם מדיני רשמי)
 • בתי עסק אשר בעליהם בעלי קרבה ראשונה למי שקיפחו את חייהם או לחטופים או לנעדרים (בכפוף להצהרת לקוח)

* אוכלוסייה המתגוררת בישובי הצפון שטרם פונו, כפי שהוגדרו ע"י בנק ישראל - לרשימת היישובים > ומשרתי מילואים אשר התקבל בחשבונם הפרטי מענק מילואים בחודש ינואר, ייהנו מההטבה בין התאריכים 01.04.24 עד ל 30.06.24. אם חשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה בתאריך 03.03.2024.

* הפטור מהתשלום החודשי ינתן אוטומטית לפי כתובת המעודכנת במאגרי הבנק. במידה והלקוח מתגורר בישוב מזכה ולא התקבל זיכוי כאמור לפנות לבנק באמצעות התכתבות עם בנקאי לצורך בירור הנושא.

 

פטור ממגוון עמלות לתקופה של 6 חודשים

פטור ממגוון עמלות, לרבות דמי כרטיס אשראי, לתקופה של 6 חודשים​ (למעט פעילות מט"ח, ני"ע, סחר חוץ, יהלומים)*.

הפטור יינתן אוטומטית ללא צורך בפנייה לסניף, למעט במקרים בהם נדרשת הצהרת לקוח לצורך שיוך לאוכלוסייה הזכאית.

אוכלוסייה זכאית:

 • לקוחות תושבי העוטף והדרום (לקוחות שגרים עד 30 ק"מ מגבול רצועת עזה - לרשימת היישובים >)
 • משתתפי מסיבת הנובה (בכפוף להצגת אסמכתא)
 • משרתי מילואים ומגויסי צו 8 (בכפוף להצגת אסמכתא/הצהרת לקוח)
 • אוכלוסייה שפונתה מביתה  (ע"י גורם מדיני רשמי)
 • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, ילדים ואחים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים (בכפוף להצהרת לקוח)

*אוכלוסייה המתגוררת בישובי הצפון שטרם פונו, כפי שהוגדרו ע"י בנק ישראל - לרשימת היישובים > ומשרתי מילואים אשר התקבל בחשבונם הפרטי תקבול ממופת מילואים בחודשים יולי-ספטמבר יקבלו את ההטבה באופן אוטומטי לחשבונם בין התאריכים 01.07.2024-30.09.24 אם חשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה בתאריך 21.6.24.

* הפטור ינתן על עמלות המפורטות בתעריפון ליחידים ועסקים קטנים כמפורט:

חלק 1 - חשבון עובר ושב (כולו)
חלק 2 - מידע, הודעות והתראות (כולו)
חלק 3 - אשראי (כולו)
חלק 6 - כרטיסי אשראי (כולו, למעט עמלות - (7) עסקאות במט"ח, ( 8) משיכת מט"ח בחו"ל, (9) רכישת מט"ח מחו"ל)

* הפטור יינתן לתקופה של 6 חודשים החל מה- 31.10.2023. 

* הפטור מהתשלום החודשי ינתן אוטומטית לפי כתובת המעודכנת במאגרי הבנק. במידה והלקוח מתגורר בישוב מזכה ולא התקבל זיכוי כאמור לפנות לבנק באמצעות התכתבות עם בנקאי לצורך בירור הנושא.

גריעת שיקים ממנין השיקים המסורבים

בתקופת המלחמה נקבעו הקלות בנושא ספירת שיקים שחזרו לעניין הגבלת חשבון.

במקרים מסוימים, הקלות אלו הן אוטומטיות ובמקרים אחרים הלקוח נדרש לפנות אל הבנק בבקשה לגרוע שיק ממניין השיקים שחזרו*

ההקלה ניתנת עבור שיקים שהוצגו בין התאריכים 01.11.23 עד לתאריך 21.1.24.

אוכלוסייה זכאית:

 • לקוחות שמענם הרשום הוא באחד מהיישובים ברשימה  (לרשימת היישובים >)  (גריעה אוטומטית) ** 
 • משרתי מילואים ומגויסי צו 8 ובני זוגם (עפ"י הצהרה)
 • נעדר, חטוף או שבוי ובעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, ילדים ואחים) להרוגי המלחמה או לחטופים/שבויים או לנעדרים (עפ"י הצהרה)
 • פצועי פעולות האיבה ובעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, ילדים ואחים) (עפ"י הצהרה)
 • חברה שיש לה חמישה בעלי מניות לכל היותר אם בעל מניות  הוא יחיד  המחזיק ב– 50% מאמצעי השליטה בה לפחות, או שותפות רשומה שיחיד משתתף בניהול עסקיה ושולט ב 50% מנכסיה 

ככל שהנך עונה לאחד מהתנאים המפורטים לעיל, עליך לפנות לבנק - באמצעות 'התכתבות עם בנקאי' באתר או בפנייה ישירה לסניף, לצורך הסדרת הנושא ומתן הצהרה בהתאם.

* גריעת השיק אינה פוטרת מהשלכות נוספות שעלולות להיות לאי תשלום השיק, כדוגמת השפעה שלילית על חיתום האשראי של הלקוח וזכות המוטב לפעול לגביית השיק באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. דיווחים למאגר נתוני האשראי בתקופה האמורה, יהיו בהתאם להנחיות הממונה על שיתוף בנתוני אשראי.

** ההקלה בגריעת שיקים תינתן אוטומטית לפי כתובת המעודכנת במאגרי הבנק. במידה והלקוח מתגורר בישוב מזכה והכתובת בבנק שונה עליו לפנות לבנק באמצעות התכתבות עם בנקאי לצורך הסדרת הנושא.

עדכונים בפעילות הסניפים

בעקבות המצב הביטחוני קיימים שינויים בפעילות הסניפים.

לצפייה בעדכוני פעילות הסניפים >

הטבות נוספות לכלל הלקוחות

הבנק הבינלאומי מציע מגוון הקלות ופתרונות למצב ללקוחותיו.

לצפייה בהקלות והטבות נוספות לכלל הלקוחות >

לתשומת ליבך, על מנת לשקול כדאיות נטילת ההלוואה יש לבדוק את מכלול הנכסים וההתחייבויות בחשבונך לרבות התשואה בגינם, המידע מפורט באתר האינטרנט.  אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו . ההצטרפות לשירותים הישירים וביצוע פעולות הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק ובחתימה על הטפסים הרלוונטיים. הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע ו/או המוצרים או להפסיק להציעם בכל עת.  פריים – "הריבית הבסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת. אי עמידה בפרעון ההלוואות עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

1. לקוחות פרטיים: הטבה ניתנת ללקוחות שסכום ההלוואות שלהם אינו עולה על 100,000 ₪, במקרים בהם סכום ההלוואות עולה על 100,000 ₪, ניתן לדחות את תשלומי ההלוואה, רק במידה ואחת ההלוואות סכומה נמוך מ- 100,000 ₪. במידה וקיימות מספר הלוואות שכל אחת מהן בסכום נמוך מ- 100,000 ₪, ההקלה תינתן על ההלוואה הגבוהה מבין ההלוואות הקיימות.

לקוחות עיסקיים: אשראי עסקי עם מחזור פעילות עד 25 מיליון ש"ח, לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.

האמור לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי או שהיה בעומק פיגור של חודשיים ומעלה.