כל השירותים ינתנו בכפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

${loading}