• להתאים את המשכנתא לנסיבות החיים המשתנות
  אנחנו מתקדמים בחיים ועם ההתקדמות משתנות הנסיבות הסביבתיות והכלכליות.
  בין אם השינויים כלכליים כמו ירידה בריבית הפריים או עליה במדד המחירים לצרכן או שינויים אישיים כמו המשפחה שגדלה או קידום בעבודה ועלייה בשכר, כל אלה מחייבים התנהלות כלכלית והיערכות פיננסית מתאימה.
  התאמת המשכנתא לצרכים שלכם נקראת מיחזור משכנתא.
  כשאתם ממחזרים את המשכנתא, אתם לוקחים משכנתא חדשה, כזו שמתאימה לצרכים הנוכחיים שלכם ומסלקים את המשכנתא הקיימת, הישנה.
  מה הם הרכיבים הצפויים להשתנות בתהליך המיחזור?
  תנאי ההלוואה (ריביות, מועד שינוי הריבית, שיטת ההחזר וכו’)
  משך תקופת ההלוואה
  גובה ההחזר החודשי 
  גם אם המשכנתא הקיימת מתנהלת בבנק אחר, תוכלו לבצע מיחזור שלה בבנק הבינלאומי, בתנאים המתאימים לך.

  אנחנו ערוכים לעזור לכם בתכנון כלכלת הבית והמשפחה, בהתאמת השינויים בחיים שלכם למצבכם הכלכלי.
  אנחנו מלווים אתכם לאורך כל הדרך; משלב התכנון, עבור בתהליך הליווי, ההתאמה המדויקת לצרכים שלכם ועד סילוק המשכנתא הישנה לטובת החדשה, המעודכנת. 

  לסוגי המשכנתאות לחץ כאן

  לאיתור דלפקי המשכנתאות של הבינלאומי לחץ כאן