דו"חות כספיים 2023

רבעון 4

רווח נקי של 2,172 מיליון ש"ח בשנת 2023, התשואה להון - 19.7%

רווח נקי של 499 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של שנת 2023, התשואה להון -17%

האשראי לציבור גדל בשנת 2023 בשיעור של 1.8%, פקדונות הציבור גדלו בשנת 2023 בשיעור של 13.6%, תיק נכסי הלקוחות צמח ב-20% לכ-672 מיליארד ש"ח, יחס הון עצמי רובד 1- 11.35% ויחס כיסוי הנזילות -156%

דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 269 מיליון ש"ח

להאזנה לשיחת הועידה >

רבעון 3

הבינלאומי מפרסם דוחות לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 המשקפים המשך צמיחה בתחומי פעילות הליבה של הבנק תוך המשך שמירה על האיתנות הפיננסית.

הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב- 1,673 מיליון ש"ח, גידול של 48% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון - 20.5%.

ברבעון השלישי של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-455 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-467 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  קיטון בשיעור של 2.6% וירידה של 22.5% ביחס לרבעון השני של 2023. התשואה  להון - 16%. 

להאזנה לשיחת הועידה>

רבעון 2

רווח נקי של 587 מיליון ש"ח לבינלאומי ברבעון השני של שנת 2023

התשואה להון -21.3%

האשראי לציבור  צמח ב-5.4% בשנה האחרונה  וב-2.5%  במחצית  הראשונה  של השנה

פקדונות הציבור צמחו ב-8.8% בשנה האחרונה  וב- 6.4%  במחצית הראשונה של השנה

ההוצאות להפסדי אשראי הסתכמו במחצית ב-171 מיליון ש"ח עלייה שנובעת מגידול של 198 מיליון ש"ח בהפרשה קבוצתית

יחס היעילות במחצית השנה - 42.6% 

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון -10.64% 

להאזנה לשיחת הועידה לחצו כאן >

רבעון 1

הרווח הנקי הסתכם  ב-631 מיליון ש"ח בהשוואה ל-322 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  גידול בשיעור של 96%. 
התשואה  להון - 23.6%.  
האשראי לציבור גדל בשיעור של 11.6% בשנה האחרונה  ובשיעור של 2.2% ברבעון.
פקדונות הציבור צמחו בשיעור של 12.6% בשנה האחרונה ובשיעור של 3% ברבעון.